Nỗ lực khống chế ổ dịch 65 ca Covid-19 ở thị trấn Cái Tàu Hạ