Nơi nấu cháo, chỗ thổi xôi tiếp sức bà con đi xe máy về quê