Nông dân Úc chế tạo chiếc bẫy khổng lồ bắt hàng nghìn con chuột mỗi đêm

Thứ tư, 22/09/2021 19:52

Thời sự