Nóng đường đua Mỹ-Trung tìm người đứng đầu WTO và sự kín tiếng bất ngờ từ Bắc Kinh