Nữ bị can duy nhất trong vụ án nữ sinh đi giao gà biết những gì?