Nữ công nhân mắc Covid-19, một công ty trong KCN ở Bình Dương bị phong tỏa