Nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19 đã xuất viện