Nữ hoạ sỹ tố Đại sứ quán Trung Quốc cố tình thêm 'đường lưỡi bò' phi pháp vào bức tranh cổ động