Nữ nhân viên massage mắc Covid-19, xét nghiệm hơn 500 tiểu thương