Nữ sinh bất bại trong cả 4 phần thi, ghi tên mình vào cuộc thi tháng Olympia