Nữ sinh tình nguyện viên nói về dự định tham gia thử nghiệm vắc xin Covid-19