Nữ sinh trở về từ Bình Dương mắc Covid-19, gần 2.000 học sinh phải học trực tuyến