Nữ sinh tự tử sau khi biết điểm chuẩn: Nỗi đau người ở lại