Nước lũ rút ở Hà Tĩnh: Văn phòng xuất hiện rắn độc, côn trùng bò khắp trường học