00:00

Nước mắt người Trà Leng mất cả gia đình sau buổi làm nương: 'Hết rồi, không còn gì nữa, con cháu đều nằm dưới kia'

TIN LIÊN QUAN