Ổ dịch TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa): 4 ngày ghi nhận 62 ca mắc mới