Ổ dịch mới tại công ty thủy sản, 2 ngày ghi nhận gần 50 F0 cộng đồng