Ông Biden 'quên' đeo khẩu trang khi tiếp xúc công chúng