Ông Chu Ngọc Anh chia sẻ cảm xúc khi làm Phó Bí thư Hà Nội