00:00

Ông Lê Minh Tấn: 'Tôi không phát biểu chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc vì dịch'!

TIN LIÊN QUAN