Ông Lý Hiển Long nói quan hệ Mỹ-Trung ở mức 'rất nguy hiểm'