Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An