Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ