Ông Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước