Ông Phạm Ngọc Quân bị phạt hơn 100 triệu đồng khi giao dịch cổ phiếu HBS

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ông Phạm Ngọc Quân đã có hành vi vi phạm hành chính không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngày 29/11/2021 UBCKNN ban hành Quyết định số 809/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Quân (Địa chỉ: P306 E9 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), vì có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 16/7/2018 ông Phạm Ngọc Quân đã mua 8.642.000 cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình (mã cổ phiếu: HBS), làm tăng số lượng cổ phiếu từ 0 cổ phiếu lên 8.642.000 cổ phiếu (tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 26,19%) nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định.

Tiếp đó, ngày 25/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã bán 642.000 cổ phiếu HBS, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 8.000.010 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ: 24,24%).

Vì vậy, UBCKNN đã phạt ông Phạm Ngọc Quân số tiền 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Theo Thái Anh/Đại Đoàn Kết Link Gốc:           Copy Link
http://daidoanket.vn/ong-pham-ngoc-quan-bi-phat-hon-100-trieu-dong-khi-giao-dich-co-phieu-hbs-5674176.html

Tags: xử phạt  |  chứng khoán  |  cổ phiếu  |  UBCKNN  |  SHB

netRADIO     netTV