Ông Trump doạ cấm, ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc phản ứng gì?