Ông Trump không quan tâm việc iPhone 'gặp họa' ở Trung Quốc vì lệnh cấm WeChat