Ông Trump làm gì trong ngày thứ 3 của phiên toà luận tội?