Ông Trump 'thất vọng' với đội luật sư sau ngày luận tội đầu tiên