Ông Trump trắng án, Hạ viện tiếp tục thúc đẩy điều tra về vụ bạo loạn ở toà nhà Quốc hội