Ông Trump và gia đình lên tiếng sau khi trắng án tại phiên luận tội ở Thượng viện