PGS, TS Mai Đức Ngọc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo đó, PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS, TS Mai Đức Ngọc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng PGS, TS Mai Đức Ngọc nhận được sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS, TS Nguyễn Duy Bắc đánh giá cao quá trình công tác và cống hiến của PGS, TS Mai Đức Ngọc đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền và hệ thống Học viện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS, TS Mai Đức Ngọc đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong gần 60 năm qua; kế thừa những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được của các thế cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước cán bộ, viên chức, người lao động; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường.

Đồng chí Mai Đức Ngọc cũng trình bày các định hướng công tác lớn trong thời gian tới. Hội đồng trường sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường, bổ sung, hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các chương trình, kế hoạch công tác… bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển Học viện theo hướng tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiến tới là trường đại học tự chủ theo theo quy định của Đảng, Nhà nước và lộ trình Học viện đã đề ra…

PGS, TS Mai Đức Ngọc sinh ngày 19/5/1968, là Phó Giáo sư, tiến sĩ ngành Chính trị học, có 26 năm công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông đã làm Chủ nhiệm 3 đề tài khoa học trọng điểm cấp bộ: 'Xử lí điểm nóng tư tưởng ở nước ta hiện nay'; 'Định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội'; 'Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở Việt Nam hiện nay'.

Chủ biên xuất bản hai cuốn sách chuyên khảo: 'Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng', 'Định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội' và nhiều cuốn giáo trình, tài liệu tham khảo đào tạo đại học, sau đại học...

PGS, TS Mai Đức Ngọc cũng đã công bố trên 40 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; tham gia hàng chục hội thảo quốc tế và có bài đăng ở các kỷ yếu Hội thảo quốc tế; tham gia nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở.

Theo Tin: THU HÀ; Ảnh: QUỐC BÌNH/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/pgs-ts-mai-duc-ngoc-giu-chuc-chu-tich-hoi-dong-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-668625/

Tags: TS Mai Đức Ngọc  |  TS Nguyễn Duy Bắc  |  Phó Bí  |  Phó Giám  |  Hồ Chí Minh  |  Ban Giám  |  Hồ Chí  |  Mai Đức Ngọc  |  Phó Giáo  |  Việt Nam