Pacific Airlines vận chuyển gần 400 người dân Quảng Nam về quê