Panama hủy hợp đồng xây dựng trị giá 900 triệu USD với Odebrecht