Pfizer: Mũi vắc-xin tăng cường 'vô hiệu hóa được Omicron'