Pfizer khẳng định vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi có hiệu quả