Pfizer tuyên bố vaccine của mình an toàn cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi