Pha 'lật mặt' không thể hài hước hơn của Leon nhà Hồ Ngọc Hà