00:00

Phân bổ thêm cho TP.HCM 980 nghìn liều, Hà Nội 700 nghìn liều vắc xin ngừa Covid-19

TIN LIÊN QUAN