Phản ứng của ông Trump sau phán quyết lịch sử của Thượng viện