Pháp: Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối 'thẻ thông hành' COVID-19