Pháp: Nên tiêm phòng cúm song song với chủng ngừa Covid-19