Phạt 12 tháng tù vì chống đối lực lượng phòng, chống dịch Covid-19