Phạt Tổng giám đốc Bayer Việt Nam vì gửi tài liệu có đường lưỡi bò