Phát hiện 2 bố con dương tính, một trường cấp 3 ở Quảng Ninh cho học sinh nghỉ học