Phát hiện 77 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 2 ổ dịch chợ Sắt và Đại siêu thị GO