Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép