00:00

Phát hiện siêu hành tinh gấp 1.320 lần Trái Đất nhưng... hỏng nặng

TIN LIÊN QUAN