Phát hiện thanh niên là thợ cắt tóc mắc Covid-19 trong cộng đồng