Phát hiện, thu dung 118 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới Cao Bằng